Wat vraag het?

Het doen van een retraite is een keuze voor overgave, die voortkomt uit de bewustwording dat er van binnen een verlangen knaagt om ‘iets’ te ontdekken. Ook kan het een keuze zijn om in een tussenfase, waarin een oude manier van ‘zijn’ niet meer voldoet en het nieuwe nog geen vorm heeft gekregen, in stilte met jezelf te kunnen zijn, om transformatie te zoeken met een hernieuwd gevoel van richting.

Een retraite doe je vanuit verlangen, niet op basis van een rationeel besluit. Het is een proces waarin je niet om jezelf heen kunt. Alles wat je hebt weggedrukt, zal zich wellicht aan je tonen. Zowel het mooie als het lastige. Op retraite gaan vraagt lef om een proces aan te gaan waarvan je vooraf niet zult weten hoe dat voor jou zal verlopen. Het vraagt om het vertrouwen dat overgave aan de stilte en de structuur van de retraite het proces zal ontketenen dat voor jou betekenisvol zal zijn in de volgende stappen in je menszijn.