Ineenhutjeopdehei in transitie? Een appèl op realisatie!

Ineenhutjeopdehei in transitie….? Een appèl op realisatie !

Heraclitus (6e eeuw na Christus) zei: ’Life is a flux’ en wees daarbij op het Leven als een continue stroom van  verandering. Alles beweegt voortdurend. Een andere bekende uitspraak van hem is: ‘Je kunt niet tweemaal in dezelfde rivier stappen’. Alles beweegt, tuimelt, kantelt en transformeert maar door. Het leven is niet lineair en maakbaar en er komen dingen op ons pad die soms radicale veranderingen inluiden.  

In een hutje op de hei heeft de afgelopen 6 jaar ca. 30 ‘Re-treat je Hart’ stilte-retraites georganiseerd in boeddhistisch centrum Kadampa in Schin op Geul. Een dierbare plek waar honderden mensen zich overgaven aan een vierdaagse stilte-retraite. Overgave een proces waarbij het verkrampte ‘ik-besef’ zich langzaam maar zeker kon ontspannen in een ruimer besef van ‘zijn’ met een vanzelfsprekende aandacht voor het Hart - dat in haar subtiliteit voortdurend aanreikt ‘wat er wil gebeuren’.     

Kadampa moest begin juli onverwacht al haar activiteiten stoppen. Na jarenlange investeringen in het verouderde hotel waren de extra opgelegde eisen voor de iso-certificering voor brandveiligheid aanleiding om het pand los te laten. 

Dat betekent dat ook Ineenhutjeopdehei op zoek is naar een andere geschikte locatie. De andere retraites zoals ‘Re-treat your Senses’ (jaarlijks in Liguria, Italia) en de ‘follow-up’ retraite ‘Re-Member!’ (op het Landgoed Hoog Deelen bij Hoendeloo) blijven gewoon plaatsvinden op de huidige locaties.     

Maar….wil er tegelijkertijd ook niet iets anders gebeuren?                                                                                                                                                                                                                                                   Hoewel de stap naar ontwaking er altijd maar één is; zijn de subtiliteiten van ons identiteitsbesef ongelofelijk complex en gelaagd. De oude opgelapte C&A jas van ons vertrouwde ‘ik-je’ wordt niet alleen gevormd door alle ‘verhaaltjes’ over onszelf en wat ons is aangedaan, overkomen en hebben bereikt; of de zo vertrouwde diepe identificatie met onze emotionele ‘states of being’ waarmee we steeds hetzelfde zaaien en  oogsten…de gelaagdheid van onze identificaties reikt nog veel wijdser...voorbij dat wat zich in het ik-veld voordoet, want ook onze identificaties met het culturele veld van onze collectieve geschiedenis en de huidige maatschappelijke context brengen we volledig geautomatiseerd tot uitdrukking in ons dagelijks leven. Hoezo vrijheid? Veel deelnemers aan stilte-retraites ervaren op een heldere manier wat hun innerlijk verlangen is en voelen ook aan wat er wil gebeuren, maar worstelen met de uitdrukking daarvan in het dagelijks leven. De verwerkelijking, de realisatie raakt verkleefd in de routine en krachtenvelden van alledag. Hoe hiermee om te gaan zonder in een gevecht met omstandigheden of moedeloosheid te raken? Hoe te ontspannen in 'wat er is' en door de omarming daarvan de ruimte voor spontane beweging vrij te maken?

De Koreaans/Duitse filosoof Byung- Chul Han laat on in zijn recente boek ‘De vermoeide samenleving’ pijnlijk en confronterend inzien hoe we in onze zogenaamde alledaagse vrijheid onze eigen slavendrijver zijn geworden. Han stelt dat we onze ziel uitputten en opbranden in een maatschappelijke context waarin alles wordt gezien als project, initiatief of motivatie, waarbij ons handelen in het teken staat van zoveel mogelijk productie en consumptie en niet van het beschermen van wat voor ons wezenlijk is, zaken als zingeving en ontspanning.  

Een stilte-retraite is een reset waarin de update van ons verlangen zich aankondigt. Een verlangen dat beleefd en geleefd wil worden in onze unieke uitdrukking ervan. Wat draagt bij aan de realisatie daarvan?

Ineenhutjeopdehei wil daarom de komende jaren beide perspectieven aanreiken: naast de bevrijdende detox van de ik-kramp (in de vorm van groeps-/individueel gerichte stilte-retraites en los van alle overmatige sociale en systeem-prikkels); vervolgens ook komen tot kleine vind- en broedplaatsen waarin het -na je retraite- 'wakker bewegen' centraal staat. Steeds voortkomend uit het geproefde verlangen vanuit de retraite, zonder grote doelen, maar vanuit trouw en echtheid aan wat er wil gebeuren, niet maakbaar vanuit SMART maar in kleine waarachtige stapjes, voortbewegend vanuit waar het je elk moment brengt.

Waarschijnlijk vraagt dit om een periode van één of twee jaar waarin een bewuste pendelbeweging tussen terugtrekken en uitdrukking gemaakt wordt; tussen stilte-retraite waarin de ontspanning in het (Leven) Zelf centraal staat, en de belichaming van het verlangen en het maken van kleine stapjes met behulp van kleine vind- & broedplaatsen. Niet als formule maar als tijdelijk, gedeeld experiment, altijd afgestemd op wat er wil gebeuren.  

Wie voelt zich geraakt om hieraan bij te dragen? Zowel in daad als in co-creatie? Wie wil deel zijn van het experiment?

Ineenhutjeopdehei wil geen nieuwe school of stroming worden, waarin iets nieuws aangeleerd wordt. Het gaat eerder om het afleren van de identificatie met het mechanische-ik. Ineenhutjeopdehei wil een open ruimte bieden waarin inspiratie gevonden wordt om de ‘flux of life’ te verwelkomen en te kunnen belicha-men. En dat geldt natuurlijk ook als je simpelweg eenmalig een retraite wil doen. 

Hutje op weg naar een andere Hei

Mail je inspiratie naar wilnu@ineenhutjeopdehei.nl