ZIKR-MIDDAG zondag 12 nov. Eindhoven

Zikr-middag, een mystieke soefi meditatie

We leven in een tijd waarin de waardering voor ‘religie-loze’ spiritualiteit snel groter lijkt te worden dan bestaande vormen van religie. Het gaat nu over de realisatie van het Eenheidsbewustzijn en verlichting. De hedendaagse mysticus Eckhart Tolle bijvoorbeeld spreekt voortdurend over leven in het Nu met wat er is. Er worden veel vormen van spirituele beleving aangeboden die dezelfde essentie ademen. Wat heeft dat ‘Nu’ te maken met ons Ware Zelf? Zijn we dan niet ons-zelf? En moeten we dan ons ‘ego droppen’ om dat Ware Zelf te kunnen ontdekken.

Mens en spiritualiteit lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verlangen om dichterbij het Goddelijke te komen, om de essentie van het Leven te proeven, vormt de bron voor alle spirituele oefeningen die we in de verschillende spirituele en religieuze tradities kennen; In vormen van gebed, contemplatie, meditatie en afzondering in stilte of alleenzijn. Alle bekende spirituele stromingen hebben wegen gezocht, passend bij de cultuur van het moment van hun oorsprong, waardoor religies onderling verschillend lijken, maar in hun zienswijze waarschijnlijk complementair zijn. Het gaat eigenlijk altijd over Liefde voor jezelf je medemens, verdraagzaamheid of vrede. In het huidige tijdsgewricht loopt de aanhang van vertrouwde kerkelijke organisaties snel terug; vaak wordt de vorm en de organisatie van een religie als beperking ervaren en gaan mensen op zoek naar levende bronnen van zingeving die nog niet geinstitutionaliseerd zijn. We hebben het vaak liever over spiritualiteit en het universele bewustzijn dan over God. En verlichting, Is dat iets wat we kunnen bereiken als we er maar hard genoeg naar zoeken of staat dat zoeken de realisatie juist in de weg? En dan dat oordeel over ‘het ego’. Mystici zoals de soefi’s zien het ‘ego’ niet als iets dat verkeerd is, maar als een te beperkt inzicht over wie je ten diepste bent - een misverstand dus waar geen goed of slecht aan gehangen hoeft te worden. Zoals een golf aan de oppervlakte van de zee misschien denkt een afgescheiden ‘iets’ te zijn, terwijl het in werkelijkheid de Zee zelf is die zich tot golf verheft. Moeten we ons ego dan ‘loslaten’, of is het ontspannen in een groter bewustzijn de bevrijding waarbij een diepere uitdrukking van onze eigenheid mogelijk wordt? Een oefening die al duizenden jaren door soefi’s wordt beoefend is de Zikr; gaandeweg ontspant de golf in de realisatie dat hij/zij de Zee zelf is die zich uitdrukt als golf. De unieke uitdrukking van ons menszijn is de unieke uitdrukking van het Leven zelf ! 

KOM !

Tijdens deze zondagmiddag met Robbert kun je ‘ervarend kennismaken’ met deze mystieke oefening uit het soefisme, die het kleine ik-je verleidt zich over te geven aan een groter bewustzijn. ‘Zikr’ betekent ‘Herinnering’. Het is een meditatie die zowel individueel als in een groep (in een cirkel) kan worden gedaan en is een combinatie tussen ademhaling, geluid en beweging die zich gedurende langere tijd in een ritme herhaalt. Het soefisme is geen religie maar een mysterie-school, waarin o.a. gewerkt wordt met oefeningen en meditaties  die de levende harten van de bekende wereldreligies vormen. Een Soefi volgt het Pad van het Hart.

Speel je een instrument of trommel? Neem mee!

De middag wordt ingeleid met uitleg over het soefisme en wat een Zikr is en doet. Daarna volgt  een geleide meditatie op het openen van het Hart en houden we een stille pauze. Het tweede deel van de middag doen we een begeleide Zikr. Na afloop is er thee om nog even met de echo van de meditatie te blijven voor iedereen weer huiswaarts keert.

AANMELDEN KAN BIJ MAUREEN BASTIAANSEN:  m.bastiaansen@flinkenfier.nl 

download de miniposter

Datum: 
zondag, november 12, 2017 - 13:00 t/m 17:00
Locatie: 
Centrum Mohini, Carmelitessenstraat 4, 5652 EW Eindhoven
Begeleiders: 
Robbert van Bruggen en Maureen Bastiaansen
Groepsgrootte: 
min. 8 en max. 20
Kosten en info: 

Kosten € 15,-